Aktuellt

Mars

Årets första Bonnsta’blad är utskickat med kallelse till årsmötet 23/4 med mera. Finns även att läsa/ladda ner här

Februari

En resa till två andra kyrkstäder, Gammelstan och Öjebyn har börjat planeras, ska ske 21 maj om tillräckligt många anmäler sig, se sidan Aktiviteter. Mer info finns även här

Rapport från mötet med nya kammarägare (se inbjudan nedan):

21 februari hölls traditionsenligt en informationsträff dit  2016 års nya kammarägare blev kallade. 5 nyblivna ägare fick information om föreningen och vad det innebär att äga en kammare av Lisette och Erica från styrelsen medan Pernilla från museet berättade och svarade på frågor kring renoveringar och underhåll av en bonnstakammare. Som vanligt, en riktigt trevlig pratstund med lite frukt och juice. Välkomna till Bonnstan och föreningen, alla ni nyblivna kammarägare!

Erica och Lisette

För kännedom publiceras detta brev från Kammarägarföreningen till alla nya kammarägare:

Hej!

Så trevligt att ni har blivit ägare till en Bonnsta-kammare, eller kyrkstuga som de också kallas.

Vi i styrelsen vill inbjuda er till en informationsträff där vi berättar om t.ex. vilka aktiviteter som sker, vilken utrustning som finns att låna och sist men inte minst vad vi som ägare har att hålla oss till vad gäller renoveringar och utsmyckningar. Det är lite speciella förväntningar då husens exteriörer är byggnadminnesmärkta. Till vår hjälp kommer Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, att berätta om vad som gäller där.

Ställ alla frågor ni kan komma på.

Tid: 21/2 kl 18.30- 20.00 (senast) Frukt och juice kommer att serveras.

Plats: Västerbottensteatern

Anmäl er genom att endera svara mej eller via sms till 070 620 6258 senast 20/2.

Välkomna!

Lisette Edgarsson

Januari

BRANDSKYDD

På förekommen anledning (se ovan) har kammarföreningens styrelse tittat närmare på hur brandskyddet i våra kammare kan och bör utformas och förbättras. Senast slog ”den röde hanen” till med sexton för alltid förlorade kammare som följd.

Myndigheten för brandskydd rekommenderar en brandsläckare på 6 kg. De mindre på 2 eller 1 kg, anses av många kännare vara alldeles för små. Dessutom är priset på den största släckaren relativt billigare per mängd släckningsmedel. En 6 kilos pulversläckare, brandfilt och en optisk brandvarnare får man (december 2016) för allt mellan 399:- till 960:- beroende på inköpsställe, så se er för.

En komplett brandskyddsutrustning bör också innehålla askhink med lock och ventilerad botten. Det senare för att inte skada eller initiera brand i trägolvet när hinken står  med het aska. Marknadspriset på en sådan hink är ca 250:-.

Ett komplett brandskyddspaket kan du i bästa fall alltså få för ca 650:-, en billig försäkring för ett första brandskydd om olyckan skulle vara framme och du finns på platsför att agera.

Myndigheten för brandskydds hemsida finns en utmärkt beskrivning till hjälp för val av släckare.

Styrelsen genom Olle Markström