Byggminne

Eftersom Bonnstan är ett lagskyddat byggnadsminne får man inte göra som man vill, även om kamrarna är privatägda. Enligt lagen gäller bland annat:

  1.  Man får inte flytta, riva eller ändra husen till det yttre.
  2.  Man måste underhålla byggnaderna och göra det så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  3. Hela området runt Bonnstan ska hållas i ett sådant skick att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.

För försäljning/överlåtelse av bonnstadskammare har tidigare krävts godkännande av landsförsamlingens kyrkoråd, men detta finns inte kvar. Huvudregeln har varit att köpare ska vara bosatt inom Skellefteå kommun och inte redan vara ägare/delägare av annan kammare, men detta är 2016 under omprövning liksom aktuella Ordningsregler för Bonnstan. Mer information kommer att lämnas då nya regelverket är beslutat.

VIKTIGT Råd om brandskydd i Bonnstan, finns även som pdf för utskrift på papper.

Länkar: 

Beslut om byggnadsminnesförklaring 1982

Ordningsregler för Bonnstan inklusive förvärv, nyttjande och underhåll.

Markavtal som kammarägare får skriva på.

Råd om vård av kammare (Skellefteå museum 1977).

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (läs kapitel 3) som ersatt den tidigare Lag om byggnadsminnen från 1960.

2008 kom en ny skrift – Bonnstan, Skellefteå kyrkstad – om hur man bör sköta sin Bonnstadskammare, utgiven av Länsstyrelsen i Västerbotten, som fortfarande finns hämta här som pdf (1,1 Mb). Den reviderade upplagan 2014 finns fortfarande inte som färdig pdf, men den finns i en webb-version här på hemsidan (lite snabbare om du inte har bredband och mer aktuell).

Skriften skickades ut som trycksak till alla kontaktpersonen för alla kammare med Bonnsta’bladet nr 1-2009 och finns att hämta på Skellefteå museum och/eller Länsstyrelsen.

Hålla hus, Skellefteå museums hemsida om hur man sköter gamla hus.

Protokoll från Kyrkstadssyn (inspektion) 2004 respektive 2006 (visar vilka regler som gäller och vad man oftast anmärkt på).

Visste ni förresten att Bonnstan också hyser en sällsynt blomma?

Från Skellefteå museum finns ett antal dokument om renoveringar av Bonnstan som kan vara av intresse för dig som vill följa upp vad som gjorts med just din kammare.

En vanlig fråga är om den som åtgärdat sin kammare med stöd från Läns-styrelsen kan få ROT-avdrag. Det går inte, men vid annan renovering kan det vara möjligt. Mer info finns här.

Publikationen om underhåll i Bonnstan som pdf (versionen från 2008, den aktuella finns bara här bredvid som webb-version)