Föreningen

För att samordna ägarna av bonnstadskamrarna finns en förening, som också ligger bakom denna hemsida.

Vid frågor och problem runt Bonnstan, som skötsel av kammare mm, kontakta någon i föreningen enligt listan nedan. Gäller det din medlemsavgift, försäkringar eller andra ekonomiska frågor, kontakta i första hand kassören.

Frågor om den fysiska skötseln av kammare hanteras i första hand av Skellefteå museum, frågor om försäljning/köp sköts av Skellefteå pastorat. Hemsidesredaktören sköter bara hemsidan och kan inte svara på frågor som de ovan nämnda.

För att undvika spam har vi tagit bort alla klickbara länkar på sidan, så du får skriva av adresserna för hand.

Styrelsen i Skellefteå kyrkstads kammarägarförening:

Ordförande
Kjell Bergmark
kammare nr 439
070-519 87 97
kjell.bergmark(a)gmail.com

Vice ordförande
Lisette Edgarsson
kammare nr 159
070-620 62 58
lisette.edgarsson(a)gmail.com

Kassör, ekonomi
Erica Johansson
kammare nr 378
070-263 67 79
erica(a)nordtrade.se

Föreningens stadgar >>

Faktureringsadress:
Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
c/o LRF Konsult
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Organisationsnummer: 802414-8309
OBS: Frågor runt föreningens ekonomi besvaras av kassören, inte av LRF.

Sekreterare
Astrid Lindberg
kammare nr 373A
070-301 12 21
astrid.lindberg(a)hotmail.com

Ledamot
Olle Markström (ny 2016)
kammare nr 45
070-278 42 04
olof.markstrom(a)jeloin.net

Ledamot
Elvy Lindgren (ny 2016)
kammare nr 27
070-597 77 18
elvy.l(a)hotmail.com

Representant Skellefteå pastorat
kammare nr 354
Ronny Hägglöf
070-318 83 17
ronny.hagglof(a)svenskakyrkan.se

Suppleant Skellefteå pastorat

Arne Andersson
0910-78 79 01
arne.andersson(a)svenskakyrkan.se

Valberedning

Torsten Furberg,
kammare no 319
070-3969956
torsten.furberg(a)yxan.ac

Kurt Lindholm,
kammare no 105
0910-186 80
kurtgunnel.lindholm(a)gmail.com

Lennart Norlund.
kammare nr 110
0910-366 44, 070-510 28 65
lennart.norlund(a)gmail.com

Lars Holmqvist,
kammare nr 56
0910-78 60 39, 070-585 18 27
holmqvist(a)yttervik.se

Administration av kammarägarregister

Skellefteå pastorat administrerar ärenden som rör kontaktpersoner, överlåtelser i form av försäljning eller gåvor av kammare mm, och för detta ändamål förs ett register över kammarägarna.

Kontaktperson är Maria Caxne. Det är till henne man ska anmäla ändrade förhållanden som gäller ägande och ändrade adresser för ägare / kontaktpersoner.
Hon finns på Församlingsgården,
Brännavägen 23, mån-fre kl 10-12.

Telefon 0910-78 79 02,
e-post maria.caxne(a)svenskakyrkan.se

Här finns en samling blanketter (som pdf) för att:
– anmäla förändring av ägarförhållande.

– anmäla ny kontaktperson.

– ändra förteckning över aktuella ägare.