Hitta

Har du försökt hitta till en speciell kammare, vet du att det kan vara svårt att begripa numreringen. Ungefär så här är det:

En mer detaljerad karta med alla kammares enskilda nummer (i större storlek än ovanstående) finns här. Har du svårt att hitta till själva Bonnstan är det bäst att kolla en större karta här (Bonnstan ligger vid Kyrkstadsvägen).

Om du undrar över den märkliga numreringen av kamrarna finns mer att läsa i en skrift av Ulf Lundström och i en text med bilder av Birgitta Bjurman.