Att ha en webbplats för företag och organissationer är idag en självklarhet men idag så måste man även anpassa sina sidor efter det nya sättet att surfa och tillgodogöra sig information

och då kommer det bli viktigare att skapa sina webbplatser med så kallad responsiv design. Fler och fler undersökningar tydlig gör att det mobila surfandet kommer gå om datorsurf, om det kommer blir nästa år eller 2015 det återstår att se.

Givet vis så har Google en stor inverkan på vilken riktning webbutvecklingen tar. Ur deras perspektiv är det också enkelt att förstå varför responsiv webb är att föredra. Att hålla isär hur två hemsidor från samma företag rankar beroende på om det är en datorsida eller en mobilsida är ett komplicerat och svårbedömt arbete. Många gånger kommer inlänkar att peka till datorsidan och därmed hamnar mobilsidan i skymundan. Samtidigt är Google tydliga med att man skall fokusera på den mobila besökaren. Därför står det också tydligt i Googles direktiv att responsiv webb är att föredra ur ett SEO perspektiv.

För ett företag eller organisation med en responsiv webbplats kommer det dagliga arbetet med webbplatsen att underlättas då man kommer att ha allt material på en plats och man behöver bara uppdatera på ett ställe istället för två och man kan fokusera på att ge samma upplevelse av sin webbplats oavsett om man surfar på dator, platta eller mobil.

Responsiva webbplatser är redan nu en inofficiell standard för hur man idag skapar nya webbplatser. Idag kan jag inte i ärlighetens namn rekommendera någon att skaffa en ”vanlig” webbplats istället för en responsiv. Det kommer helt enkelt påverka SEO och framför allt även användarupplevelsen negativt. Jag tror att man som företag eller organisation kommer att upptäcka detta och tvingas börja om från början igen.